Fredag och mycket på spel


“Nu är det snart dags!”

Det har sagts många gånger tidigare men med nästa deadline instormande får vi se om detta kanske blir gången det gäller. Vi sitter som på nålar för helgens beslut!
Denna månaden rapporterade också Konjunkturinstitutet att högkonjunkturen i Sverige nu är över. Så vad är det som står på spel för svensk ekonomi egentligen?

Jag har samlat ihop lite data.

Storbritannien utgjorde ca en 20-del av den Svenska exportmarknaden 2018. Det är ett andelsfall med 2% från 2015 års 7%. Därtill är annan export från Sverige också tidvis beroende av import från UK. Detta är någonstans under 7% av exporten som är beroende av sådana flöden. Exporten till UK uppskattades 2016 understödja ca 66 000 jobb i Sverige.

Hur stor påverkan Brexit kommer ha på ekonomin beror såklart till stor del på hur utträdet går till och hur mycket det ställer till för de svenska bolagen. Sannolikt drabbas export av varor värre än export av tjänster, varav 38 000 av de 66 000 ovan är anställda inom tjänstesektorn.

Det är helt enkelt rätt mycket som står på spel inför brexit-besluten!

En liten överblick över varuexporten finns i grafen nedan.

Källor:
Kommerskollegium, Ekonomifakta, SCB

En liten recap på utträdesavtalet

Just nu är det nog många som ser utträdesdatumet 31:a oktober närma sig och undrar vad som kommer hända vid en avtalslös brexit. Det finns verkligen anledning att fundera på det och vi får nog återkomma om det ämnet.

Men just nu tänkte jag ge en liten överblick på utträdesavtalet och framförallt exportdelarna i det. Jag talar om det utträdesavtal som var tänkt att sätta ramarna för hur övergången skulle gå till. Alltså vilka regler som skulle gälla under en övergångsperiod och förutsättningarna för de faktiska förhandlingarna som ska utröna förhållandet mellan EU och Storbritannien efter övergångsperiodens slut.

Det framförhandlade utträdesavtalet har varit uppe för omröstning i det brittiska parlamentet tre gånger och röstats ner varje gång! Den främsta anledningen till att parlamentet inte vill godkänna avtalet är delen “protokollet för Irland” som inte låter Nordirland lämna tullområdet innan en framtida relation är överenskommen. Därmed är brexitörerna i Storbrittanien rädda för att EU kan hålla fast Storbrittanien i tullområdet och använda det som utpressning i förhandlingarna.

Däremot har Storbrittaniens parlament röstat igenom en lag som ger premiärminister Boris Johnson fram till 19 oktober att antingen få igenom ett utträdesavtal i parlamentet och annars begära förlängd tid från EU för att hitta en lösning.

Det är därför inte så tokigt att trots allt ta sig en titt på det föreslagna utträdesavtalet för att vara redo om ett snabbt beslut skulle komma i hettan från det närmande utträdesdatumet…

Utträdesperiod

Utträdesavtalet definierar en period fram till sista december 2020 som ska fungera som övergångsfas. Denna kan sedan förlängas med ett eller två år. Detta skulle innebära att export kan fortsätta som vanligt under övergångsfasen.

Det framgår också hur övergången till de senare framförhandlade reglerna ska gå till. Alla frakter som påbörjats innan sista december 2020 ska genomföras med övergångsreglerna.

Tull och moms vid export

Under utträdesperioden fortsätter EU-lag att tillämpas och alla varor som påbörjar sin transport innan periodens slut ska behandlas som tidigare och få användas och handlas med på den brittiska marknaden som innan. Enda undantagen till detta är animaliska produkter. Dessa får handlas som vanligt under övergångsperioden men de som finns på marknaden vid periodens slut ska anses vara från ett “tredjeland”. Gods som transporteras med start innan periodens slutdatum men passerar tullen efter övergången ska stärka sin härkomst med dokument. Vad det är för dokument beror på vad det är för produkt och kan kollas upp i artikel 199 i EU-reglering 2015/2447 (länk)

Så enkelt?

Nja. Eftersom övergångsperioden tar slut, så måste man fortsätta hålla koll på de politiska förhandlingarna och göra sig redo för nästa transition av regler. Men röstas avtalet igenom får vi ett datum längre bort att hålla ögonen på. I slutet av oktober får vi se vad som händer. Är du ändå mer nyfiken kan du läsa hela avtalet här: (länk)

Hejdå Storbrittanien, hallå blogg!

Hej och välkommen!

Nu har det gått över tre år sedan Storbrittanien höll val om sitt medlemskap i EU. Ingen kan ha undgått hur valet slutade, och nu börjar det se ut som om utträdet faktiskt händer. Om inte på grund av brittisk enighet, så åtminstone som konsekvens av ständigt närmande deadlines.

Vi i Sealstrap-teamet som jobbar med distribution av lastsäkring- och förseglingsutrustning har diskuterat hur detta påverkar vår bransch. Som det mesta med Brexit-processen har svaren varit otydliga och skiftande. Därför tycker vi det är ett bra tillfälle att starta en blogg för att dela med oss av saker vi kommer över som kan vara intressant för andra i branschen. Vi hoppas även det ger oss möjlighet att få in frågor, tips och funderingar som vi alla kan ta del av när det gäller just framtidens export till Storbrittanien.

Så brexitexportbloggen – då kör vi!

Teddy och Emanuel som kommer skriva inlägg