Fredag och mycket på spel


“Nu är det snart dags!”

Det har sagts många gånger tidigare men med nästa deadline instormande får vi se om detta kanske blir gången det gäller. Vi sitter som på nålar för helgens beslut!
Denna månaden rapporterade också Konjunkturinstitutet att högkonjunkturen i Sverige nu är över. Så vad är det som står på spel för svensk ekonomi egentligen?

Jag har samlat ihop lite data.

Storbritannien utgjorde ca en 20-del av den Svenska exportmarknaden 2018. Det är ett andelsfall med 2% från 2015 års 7%. Därtill är annan export från Sverige också tidvis beroende av import från UK. Detta är någonstans under 7% av exporten som är beroende av sådana flöden. Exporten till UK uppskattades 2016 understödja ca 66 000 jobb i Sverige.

Hur stor påverkan Brexit kommer ha på ekonomin beror såklart till stor del på hur utträdet går till och hur mycket det ställer till för de svenska bolagen. Sannolikt drabbas export av varor värre än export av tjänster, varav 38 000 av de 66 000 ovan är anställda inom tjänstesektorn.

Det är helt enkelt rätt mycket som står på spel inför brexit-besluten!

En liten överblick över varuexporten finns i grafen nedan.

Källor:
Kommerskollegium, Ekonomifakta, SCB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *