Slipp införtullning av gods vid gränspassering till Storbrittanien

När man transporterar varor till eller från länder utanför EU (tredjeländer) ska varorna gå igenom en tullkontroll. Varorna beläggs med en tullavgift och tullen går igenom att tillhörande dokument är sanningsenliga och korrekt ifyllda. Denna process är ju både kostsam och tidskrävande. Men så ser det ut för alla som håller på med import/export. Men det finns ett sätt att slippa bli ståendes vid en gränskontroll och förtulla varorna in i ett tredjeland via ett EU-land eller vice versa. Nämligen genom så kallade TIR-transiteringar.

TIR står för Transports Internationaux Routiers och är ett system för att importera/exportera varor mellan EU-länder och tredjeländer utan att behöva tulldeklarera varorna när du passerar landsgränsen. Istället förtullar du varorna i hemlandet och förseglar sen lasten. När du sen passerar tullmyndighetens gränskontroll till ett land utanför EU slipper du tulldeklarera och kan fortsätta din resa utan stopp.

Detta sätt att sköta förtullning fungerar bara mellan länder som är anslutna till TIR-konventionen. Vilka länder som är TIR-anslutna kan du se här [länk].

Varför TIR?

Genom att använda sig av TIR-transiteringar sparar du både tid och pengar i tullen, slipper inspektioner och dokumenthantering. Detta gynnar både den som exporterar och den som tar emot godset, samt även tullmyndigheten [länk].

Varför skriver jag då om det här? Jo, för att Storbritannien som bekant planeras lämna EU den 31 oktober, och då blir ett tredjeland. TIR-transiteringen kan då användas både på genomresa genom Storbritannien om du ska exportera till Irland och med Storbritannien som slutdestination [länk].

Vad behöver man ansöka om och tänka på?

För att vara kvalificerad för TIR-transitering behöver du ansöka om att köpa en TIR-carnet (dokument), vilket du kan göra hos branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Det innefattar både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor du transporterar. För att vara godkänd för TIR-transitering behöver också ditt transportmedel vara godkänt enligt TIR-konventionen. Du behöver också bli godkänd av både Tullverket och Sveriges Åkeriföretag [länk].

För att du ska kunna genomföra din export via TIR-transitering krävs att en del av transportsträckan sker på väg. Det betyder inte att hela transporten måste utfärdas via väg. Du kan kombinera tåg- container- och vägtransport så länge en del av frakten sker via väg och lasten fortsätter vara förseglad [länk]. Däremot bör du inte omlasta godset till ett annat transportmedel vid transitering. Det betyder att du inte ska bryta förseglingen och lasta om godset från exempelvis en container till en lastbil [länk].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *