Förlängd tullhanteringstid kräver förbättrad säkerhet

Många saker är ovissa och förvirrande inför Brexit. Men en del saker vet vi kommer att inträffa om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Några av dessa saker kommer ha stor påverkan på din verksamhet om du gör affärer med Storbritannien.

En av sakerna är att det kommer ske fördröjningar med leveranstider på grund av tullhantering. Det påverkar ju såklart alla som handlar med Storbritannien, men framförallt företag som levererar färskvaror som mat.

Om vi tittar bortom de företag som importerar eller exporterar färskvaror och andra tidskänsliga produkter kommer ju en förlängd tullhanteringstid innebära andra nackdelar och risker. För alla export- och importbolag. När gods passerar gränserna och ska kontrolleras i tullen kan denna fördröjning göra lasten mer sårbar för inkräktare och en ökad risk för inbrott och stulet gods kan uppstå.

Därför är det extra viktigt och nödvändigt att din last är förseglad med plomber som lätt upptäcker om någon har försökt bryta sig in i lasten. Ännu har inte någon ändring av regelverket gällande transportsäkerhet annonserats till den 31 oktober, men allt containergods som passerar in och ut ur Storbritannien bör förseglas med en plomb som är High Security-certifierad enligt ISO 17712 [länk]. Det är den internationella standarden för containerplomber som är godkända för internationell handel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *