En liten recap på utträdesavtalet

Just nu är det nog många som ser utträdesdatumet 31:a oktober närma sig och undrar vad som kommer hända vid en avtalslös brexit. Det finns verkligen anledning att fundera på det och vi får nog återkomma om det ämnet.

Men just nu tänkte jag ge en liten överblick på utträdesavtalet och framförallt exportdelarna i det. Jag talar om det utträdesavtal som var tänkt att sätta ramarna för hur övergången skulle gå till. Alltså vilka regler som skulle gälla under en övergångsperiod och förutsättningarna för de faktiska förhandlingarna som ska utröna förhållandet mellan EU och Storbritannien efter övergångsperiodens slut.

Det framförhandlade utträdesavtalet har varit uppe för omröstning i det brittiska parlamentet tre gånger och röstats ner varje gång! Den främsta anledningen till att parlamentet inte vill godkänna avtalet är delen “protokollet för Irland” som inte låter Nordirland lämna tullområdet innan en framtida relation är överenskommen. Därmed är brexitörerna i Storbrittanien rädda för att EU kan hålla fast Storbrittanien i tullområdet och använda det som utpressning i förhandlingarna.

Däremot har Storbrittaniens parlament röstat igenom en lag som ger premiärminister Boris Johnson fram till 19 oktober att antingen få igenom ett utträdesavtal i parlamentet och annars begära förlängd tid från EU för att hitta en lösning.

Det är därför inte så tokigt att trots allt ta sig en titt på det föreslagna utträdesavtalet för att vara redo om ett snabbt beslut skulle komma i hettan från det närmande utträdesdatumet…

Utträdesperiod

Utträdesavtalet definierar en period fram till sista december 2020 som ska fungera som övergångsfas. Denna kan sedan förlängas med ett eller två år. Detta skulle innebära att export kan fortsätta som vanligt under övergångsfasen.

Det framgår också hur övergången till de senare framförhandlade reglerna ska gå till. Alla frakter som påbörjats innan sista december 2020 ska genomföras med övergångsreglerna.

Tull och moms vid export

Under utträdesperioden fortsätter EU-lag att tillämpas och alla varor som påbörjar sin transport innan periodens slut ska behandlas som tidigare och få användas och handlas med på den brittiska marknaden som innan. Enda undantagen till detta är animaliska produkter. Dessa får handlas som vanligt under övergångsperioden men de som finns på marknaden vid periodens slut ska anses vara från ett “tredjeland”. Gods som transporteras med start innan periodens slutdatum men passerar tullen efter övergången ska stärka sin härkomst med dokument. Vad det är för dokument beror på vad det är för produkt och kan kollas upp i artikel 199 i EU-reglering 2015/2447 (länk)

Så enkelt?

Nja. Eftersom övergångsperioden tar slut, så måste man fortsätta hålla koll på de politiska förhandlingarna och göra sig redo för nästa transition av regler. Men röstas avtalet igenom får vi ett datum längre bort att hålla ögonen på. I slutet av oktober får vi se vad som händer. Är du ändå mer nyfiken kan du läsa hela avtalet här: (länk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *