London calling – Business Swedens brexitexpert på tråden

Med Storbritanniens utträde ur EU bara en månad runt hörnet är det många svenska företag som undrar vad som kommer hända och hur deras verksamhet kommer påverkas. Därför har vi pratat med Brexit-experten Johan Ottosson, Projektledare på Business Swedens kontor i London. Jag ringde Johan för att fråga hur svenska företag ska förbereda sig inför Brexit, vilka regelverk som kommer gälla och när de börjar gälla.

Johan Ottosson är Projektledare på Business Sweden

Hur bör svenska exportbolag förbereda sig inför Brexit?

Vi brukar råda företag att förbereda sig i tre steg:

  1. Utvärdera effekterna av Brexit. Identifiera områden där de är sårbara i och med Brexit och utveckla handlingsplaner utifrån en strukturerad och scenariobaserad process.
  2. Implementera fastlagda/beslutade åtgärder från handlingsplaner.
  3. Monitorera utvecklingen av Brexit inom viktiga områden där företaget är sårbart i och med Brexit.

Vilka regelverk kommer gälla vid export till Storbritannien vid en hård Brexit vs om EU-avtalet går igenom i dess nuvarande form? Hur kommer det skilja sig?

Man kan säga att förloppet vid Brexit är uppdelat i 2 delar. Första delen är att hantera utträdet och andra delen är den framtida relationen. Den framtida relationen kan inte börja förhandlas förens utträde och det gäller oavsett om det blir en hård Brexit eller inte.

Om nuvarande utträdesavtal röstas igenom det brittiska parlamentet kommer det bli en transitionsfas där man har samma regler som idag. Den perioden har ett slut, tidigare satt till den 31 december 2020.

Blir det en avtalslös brexit kommer Storbritannien handla under WTOs regelverk. Andra frågor så som CE-märkning, vad man kommer ha för krav på mat och så vidare är svårt att säga, det är stora frågor.

Sen är också den Irländska gränsen en känslig fråga och vad som kommer hända där.

Kommer regeländringar träda i kraft direkt vid en hård Brexit?

Tariffer bör träda i kraft från dag 1.

Vad kommer ändras/hända gällande plombering och förseglingskrav vid export till Storbritannien?

Jag känner mig tyvärr inte nog insatt i specifikt den frågan för att våga uttala mig.

Hur planerar Storbritanniens myndigheter inför Brexit?

Tullverket anställer mycket personal men alla detaljer är nog Brittiska regeringen mer lämpad att svara på.

Hur stor risk är det att det blir en hård Brexit?

Det vill vi inte spekulera i. Det vi dock kan säga är att ett avtalslöst Brexit den 31a Oktober förblir default-scenariot då båda partnerna ännu inte kommit överens om varken avtal eller eventuell förlängning av utträdesdatumet..

Business Swedens kontor i Storbritannien följer Brexitprocessen noggrant och ger löpande rådgivning till svenska företag rörande hur de bäst kan navigera osäkerheterna kring det brittiska utträdet ur EU samt hur de kan vidta rätt åtgärder för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft på den brittiska marknaden oavsett utfall av förhandlingarna. Kontakta oss för mer information.

Vi i Sealstrap-gänget rekommenderar också deras FAQ sida: https://marketing.business-sweden.se/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/28818/p/p-00fa/t/page/fm/0?sid=TV2:iQBlGPddD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *